Utställning på Galleri Själagård i Gamla Stan

FBbild